Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta
UPN Mastercard Visa Maestro VALÚ Moneta Diners club Hal mBills Flik
Način prikaza

Oddelek za družbene dejavnosti

Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

Zahteva za izdajo lokacijske informacije
Taksa: 35,00 EUR
Ponudba za prodajo nepremičnine občini kot nosilki predkupne pravice
Taksa: brezplačno
Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim aktom občine
Taksa: brezplačno
Vloga za izdajo dovoljenja za rabo javne površine (splošna/za postavitev gostinskega vrta)
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge: 18,10 EUR)
Vloga za izdajo urbanističnega mnenja k predvidenem posegu
Taksa: brezplačno
Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev
Taksa: brezplačno
Vloga za izdajo soglasja za poseg v občinsko cesto oziroma v varovalni pas občinske ceste
Taksa: 40,80 EUR (za e-vloge: 36,30 EUR)
Vloga za izdajo soglasja za cestni priključek na občinsko cesto
Taksa: 29,50 EUR (za e-vloge: 25,00 EUR)
Vloga za odmero komunalnega prispevka
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge: 18,10 EUR)
Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinskih cestah
Taksa: 40,80 EUR (za e-vloge: 36,30 EUR)
Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)
Taksa: brezplačno
Vloga za podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge: 18,10 EUR)
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge: 18,10 EUR)
Uporaba zvočnih naprav na prireditvi za katero ni potrebno pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Taksa: 4,50 EUR (za e-vloge: brezplačno)
Vloga za pridobitev dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinske ceste zaradi (DELA-1 VLOGA / PRIREDITEV-1 VLOGA)
Taksa: 29,50 - 44,50 EUR
(za e-vloge: 25,00 - 40,00 EUR)
Vloga za izdajo dovoljenja za postavitev oglaševalskega objekta (na predlog oglaševalca)
Taksa: 40,70 EUR (za e-vloge: 36,20 EUR)
Vloga za izdajo dovoljenja za oglaševanje za lastne potrebe
Taksa: 40,70 EUR (za e-vloge: 36,20 EUR)
Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele
Taksa: 22,70 EUR (za e-vloge: 18,20 EUR)
Napoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)
Taksa: brezplačno
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za prvih 5 let po vselitvi v novo zgrajen stanovanjski objekt
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge: 18,10 EUR)
Vloga za izdajo dovoljenja opravljanja avto taksi prevozov
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge: 18,10 EUR)
Zahteva za izdajo soglasja k manjši rekonstrukciji
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge: 18,10 EUR)
Vloga za nakup ali prodajo nepremičnine, menjavo nepremičnine, najem nepremičnine in druge zadeve povezane z ravnanjem z nepremičninami
Taksa: brezplačno

Kabinet župana

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Mestna občina Celje